"ОТВОРЕНИ ДАННИ ЗА УМНИ ГРАДОВЕ"

Основна цел на проекта е повишаване на културата по отношение на използването на отворени данни у младежите, активно поведение по отношение на градската среда и опознаване на недвижимите културни ценности на града. Реализацията на концепцията за умните градове е тясно свързана с възможността за използване на отворени (публично достъпни) данни от различен характер и обект на обществен интерес. Когато тези данни са налични и свободни за употреба те могат да бъдат използвани за разработката на множество приложения за мобилни телефони и други устройства.varna european youth capital 2017

Проектът се осъществява в партньорство от ИКТ Клъстер – Варна и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ . В рамките на проекта съвместно ще работят студенти от различни професионални направления, основно архитектура, дизайн и компютърни науки, като ще бъдат осъществени четири основни дейности под ръководството на експерти и ментори: - Създаване на отворена база данни на сайта на Община Варна с информация за недвижими културни ценности и други известни сгради на територията на града.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Top